בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בצומת שלפניך?

רוכב האופנוע בא מימיננו,וכשהצומת לא מתומרר, זכות קדימה לרכב הבא מימין.

practiceimage