בחירת רישיון
התחברות

באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" באוטובוס בתמונה?

מהסרן האחורי ועד סוף האוטובוס.

practiceimage