בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

יש סכנה שהרכב העומד יתחיל לנסוע לכן עלייך להוריד מהירות ולהכונן לעצירה.

practiceimage