בחירת רישיון
התחברות

רוחבו הכולל המותר של רכב מסחרי מסוג "מרכב קירור" לא יהיה יותר מ-:

לפי קביעת רשות הרישוי.