מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לרכב דו-גלגלי לנוע לצדו של רכב דו-גלגלי אחר?

  • מותר, בדרך עירונית בלבד.
  • אסור, אלא לצורך עקיפה או למעבר על פני הרכב האחר בלבד.
  • אסור בהחלט.
  • מותר תמיד.

הסבר: רק לצורך עקיפה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה