בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לרכב דו-גלגלי לנוע לצדו של רכב דו-גלגלי אחר?

רק לצורך עקיפה.