בחירת רישיון
התחברות

מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?

חגורת בטיחות צריכה להיות ממוקמת על הגוף צמודה אליו