בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

דוחף רכב הוא כמו נוהג ברכב ולנהג אסור להיכנס עם רכב באין כניסה.