מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

  • לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
  • מותר, כאשר המנוע פועל בהילוך סרק (ניוטרל).
  • מותר, אבל יש להעלותו על המדרכה.
  • מותר, כאשר המנוע אינו פועל.

הסבר: דוחף רכב הוא כמו נוהג ברכב ולנהג אסור להיכנס עם רכב באין כניסה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה