מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?

  • מותר, אם יש שתי חגורות בטיחות בנוסף לחגורת הנהג.
  • אסור, אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב.
  • מותר, אם המושב הקדמי הוא מושב אחוד.
  • אסור לחלוטין.

הסבר: לפי הרשום ברשיון הנהיגה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה