בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?

לפי הרשום ברשיון הנהיגה