מאגר שאלות תאוריה

חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-:

  • 3,000 ק"ג.
  • 5,000 ק"ג.
  • 4,000 ק"ג.
  • 2,500 ק"ג.

הסבר: נקבע ע"י רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה