בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב חייבים להיות "נעלי ביטחון"?

ברכב משא שמשקלו מעל 5000 ק"ג