מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב חייבים להיות "נעלי ביטחון"?

  • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
  • בכל רכב מסחרי, בכל משקל, פרט לאוטובוס.
  • רק ברכב שמשקלו הכולל המותר 4,000 ק"ג או פחות, כולל אוטובוס.
  • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר 3,500 ק"ג או פחות, פרט לאוטובוס.

הסבר: ברכב משא שמשקלו מעל 5000 ק"ג

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה