בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

מסימון על הכביש קובע את נתיב הפניה.

practiceimage