מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

  • רק מהנתיב הימני.
  • מהנתיב השמאלי שבכיוון נסיעתך.
  • מכל אחד משני הנתיבים המסומנים.
  • אסור לפנות שמאלה כלל.

הסבר: מסימון על הכביש קובע את נתיב הפניה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה