בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

פניית פרסה מותרת בכל נתיב לפניה שמאלה או ימינה ושאין בו תמרור לאיסור פניית פרסה.

practiceimage