מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

  • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
  • אסור.
  • מותר – באור יום בלבד.
  • מותר - גם אם מוצב תמרור האוסר זאת.

הסבר: פניית פרסה מותרת בכל נתיב לפניה שמאלה או ימינה ושאין בו תמרור לאיסור פניית פרסה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה