מאגר שאלות תאוריה

"רכב צדי" הוא:

  • מתקן להובלת אדם או מטען, המותקן על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו (סירה).
  • אופנוע שמותקנים בו שלושה גלגלים זה מאחורי זה.
  • רכב הנוסע לצד רכב אחר ומהירותו זהה למהירותו של הרכב האחר.
  • רכב המחובר לצד רכב אחר במוט שאורכו לא יעלה על שני מטרים וחצי.

הסבר: סירת אופנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה