בחירת רישיון
התחברות

מה המיוחד בהפעלת בלמי האופנוע?

האופנוע בנוי כך שניתן לעצור כל גלגל בנפרד.