בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

רק רכב מורשה.