בחירת רישיון
התחברות

הסבר את המושג ״בלמי שירות״:

בלמי שירות תוכננו ע"י מהנדסי רכב לעצירה בטוחה