בחירת רישיון
התחברות

אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

הסעת נוסע על גבי טרקטור מצריך אישור רשות הרישוי.