מאגר שאלות תאוריה

אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

  • ניתן היתר לכך מיבואן הרכב.
  • הדבר צוין ברישיון הרכב.
  • הדבר צוין בתעודת הביטוח.
  • הדבר צוין ברישיון הנהיגה.

הסבר: הסעת נוסע על גבי טרקטור מצריך אישור רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה