מאגר שאלות תאוריה

מי רשאי לנהוג ב"רכב ביטחון" וב"רכב חילוץ"?

  • מי שקיבל רישיון ממשרד הביטחון.
  • מי שקיבל היתר על כך מרשות הרישוי.
  • מי שקיבל היתר מנציב כבאות ראשי.
  • מי שקיבל היתר ממשרד הבריאות.

הסבר: משרד הרישוי קובע היתרי נהיגה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה