בחירת רישיון
התחברות

מי רשאי לנהוג ב"רכב ביטחון" וב"רכב חילוץ"?

משרד הרישוי קובע היתרי נהיגה.