בחירת רישיון
התחברות

איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

שטח הפרדה לא נועד לעצירת רכב.

practiceimage