מאגר שאלות תאוריה

איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

  • נסיעה שלא בנתיב המיועד לכיוון הנסיעה.
  • עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
  • עמידה ועצירה בין שני נתיבים.
  • עמידה שלא במקביל לשטח ההפרדה.

הסבר: שטח הפרדה לא נועד לעצירת רכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה