בחירת רישיון
התחברות

מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

איסור חניה במקום זה.

practiceimage