מאגר שאלות תאוריה

מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

  • העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
  • מקום לחנייה מוסדרת באמצעות כרטיסי חנייה.
  • הסימון מיועד להדגשת שטחי הפרדה, מדרכות ואיי תנועה, ואין בו כל הגבלה.
  • מותרת עצירה אך אסורה חנייה לאורך האזור המסומן אדום/לבן.

הסבר: איסור חניה במקום זה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה