בחירת רישיון
התחברות

הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

ירידה גורמת לרכב להגביר מהירות.