בחירת רישיון
התחברות

בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

כשאין נהג ברכב.