מאגר שאלות תאוריה

בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

  • רק לסייע לו בתחילת נסיעה בעלייה תלולה בלבד.
  • להגברת עצמת הבלימה של בלם השירות (בלם-רגל).
  • לאבטחת רכבו מפני תזוזה.
  • רק כשהוא נהג חדש ולא מנוסה.

הסבר: כשאין נהג ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה