בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להעמיד אופנוע בעל רכב צדי בדרך ב"זמן תאורה" כאשר הדרך אינה מוארת?

על מנת שיראה.