מאגר שאלות תאוריה

מהו תפקיד בלם עזר (חנייה) ברכב?

  • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא יתדרדר בעת חנייה.
  • לוודא עצירה לפני רמזור אדום.
  • השימוש בו מצמצם את שחיקת בלמי השירות (בלם-רגל).
  • להגביר את עצמת הבלימה של הבלמים.

הסבר: וכשאין נהג ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה