בחירת רישיון
התחברות

מהו תפקיד בלם עזר (חנייה) ברכב?

וכשאין נהג ברכב.