מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

  • הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
  • אם הרכב בבעלות אדם פרטי, וצילום המסמכים מתאים למקור לפי חתימת בעל הרכב.
  • בשום תנאי. ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל עת.
  • רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות.

הסבר: רכב חברה או ליסינג למשל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה