בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

רכב חברה או ליסינג למשל.