מאגר שאלות תאוריה

היכן תציב את המגבה (ג'ק) כשאתה רוצה להחליף גלגל ברכב?

  • במקום הנוח ביותר לנוהג ברכב.
  • אין חשיבות למיקום.
  • במקום שסימן היצרן או במקום בטוח אחר, סמוך לגלגל שרוצים להחליף.
  • קרוב ככל האפשר לחלק האחורי של הרכב.

הסבר: יש בכלי רכב מקום שהיצרן יהד לחיבור מגבה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה