בחירת רישיון
התחברות

היכן תציב את המגבה (ג'ק) כשאתה רוצה להחליף גלגל ברכב?

יש בכלי רכב מקום שהיצרן יהד לחיבור מגבה.