בחירת רישיון
התחברות

היכן רשאי נהג מונית לעצור לצורך העלאת נוסעים והורדתם בדרך עירונית?

אין להפריע לתנועה גם אם זה להעלאה או הורדת נוסעים.