בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

חובת נסיעה בנתיב הימני בלבד.