מאגר שאלות תאוריה

״מגבה נוע״ הוא:

  • מתקן המותקן באופן קבוע ברכב ומיועד להרמה או להורדה של ארגז מתחלף.
  • מתקן ברכב המונע את התהפכות הרכב בעת פריקה או טעינה של ארגז מתחלף.
  • מתקן המחובר באופן קבוע ברכב ומיועד להרים צד אחד של משטח הטענה צדי.
  • מתקן חדיש המיועד להגבהת הסרן בעת החלפת גלגל בשל נקר.

הסבר: במשאיות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה