בחירת רישיון
התחברות

הגעת לצומת שאינו פנוי:

אסור לחסום צומת