מאגר שאלות תאוריה

מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):

  • בכל תחנת אוטובוס.
  • בכל מגרש חנייה ציבורי.
  • בהתאם לרשום ברישיון הקו, אם הדבר נקבע על ידי "הרשות".
  • בכל מקום, בהתאם לדרישת הנוסעים.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה