בחירת רישיון
התחברות

מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):

לפי הוראת רשות הרישוי