מאגר שאלות תאוריה

האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

  • כן, ובתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה.
  • כן. בעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל רכב ללא כל תנאי.
  • כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
  • כן, בתנאי שבידו אישור משטרתי על בקיאות בהפעלת הרכב.

הסבר: רשיון לסוג רכב הוא לכל רכב מאותו סוג

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה