מאגר שאלות תאוריה

עד היכן תוקפו של התמרור?

  • עד לתמרור האוסר כניסת רכב שמשקלו הכולל המותר עד 10,000 ק״ג.
  • עד לתמרור המורה על ביטולו.
  • עד לצומת הקרוב.
  • עד לרמזור הקרוב.

הסבר: לכל תמרור כמעט, יש תמרור שמבטל אותו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה