מאגר שאלות תאוריה

כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:

  • רד לשול ועבור את הרכב מימינו.
  • עליך לעוקפו במהירות כדי להקטין את הסכנה.
  • עליך לצפור ולעקוף את הרכב משמאלו.
  • האט את נסיעתך, סע במהירות סבירה והיכון לאפשרות עצירה.

הסבר: ילדים יכולים לקפוץ לכביש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה