מאגר שאלות תאוריה

מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת הרכב בעזרת מגבה (ג'ק)?

  • למנוע את תזוזת הרכב (על ידי שימוש בבלם עזר (חנייה) וחסימת הגלגלים), ולשחרר שחרור ראשון את אומי/ברגי הגלגל.
  • רק לוודא כי השטח שעליו עומד הרכב ישר ואופקי.
  • להרים תחילה את הרכב בפינה אחרת שלו כדי לבדוק את תקינות המגבה.
  • לשלב את ידית ההילוכים להילוך סרק (ניוטרל) ולשחרר את בלם עזר (חנייה).

הסבר: סדר החלפת גלגל במקרה של תקר

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה