בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהג אוטובוס לנסוע כשאחת מדלתותיו פתוחות?

אין לנסוע עם אוטובוס כשאחת הדלתות פתוחות.