מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

  • עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
  • היכון לנסיעה. מיד יתחלף האור ברמזור לירוק.
  • המשך בנסיעה. האור ברמזור יתחלף מיד לאור ירוק.
  • מותר לנסוע ישר, ימינה ושמאלה.

הסבר: עכאשר מופיע אור צהוב מיד אחריו יופיע האדום. כאשר יופיעו אדום וצהוב יחד אחריהם יפיע הירוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה