בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

עכאשר מופיע אור צהוב מיד אחריו יופיע האדום. כאשר יופיעו אדום וצהוב יחד אחריהם יפיע הירוק.

practiceimage