מאגר שאלות תאוריה

מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

  • הולך הרגל. החוק מחייב אותו לעצור ולאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו.
  • הרכב והולך הרגל רחוקים זה מזה. לא נחוצים צעדים כלשהם.
  • הולך הרגל. עליו להגביר את קצב הליכתו להשלמת המעבר.
  • הנהג. עליו להאט ולהתכונן לעצירה.

הסבר: על הנהג, אמור לתת זכות קדימה להולך הרגל במעבר חצייה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה