מאגר שאלות תאוריה

כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

  • שדה הראייה שלו יפגע.
  • ייגרם סינוור עצמי של הנהג.
  • פנסי חזית לא נקיים לא ישפיעו כלל על הנהג בעת הנהיגה.
  • שדה הראייה שלו יגדל.

הסבר: פנסים לא נקיים מגבילים את שדההראייה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה