בחירת רישיון
התחברות

כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

פנסים לא נקיים מגבילים את שדההראייה.