מאגר שאלות תאוריה

הוצב תמרור האוסר נסיעה במהירות גבוהה מ-70 קמ"ש בדרך עירונית. לאיזה רכב אסור לנסוע במהירות שבתמרור?

  • לרכב מסחרי ולרכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עד 10,000 ק״ג. הם מוגבלים ל-50 קמ"ש.
  • לרכב מסחרי המשמש להובלת טובין ואינו מצויד בחגורות בטיחות. הוא מוגבל ל-50 קמ"ש.
  • לרכב ששנת ייצורו לפני 1969 ואין הוא מצויד בחגורות בטיחות. הוא מוגבל ל-50 קמ"ש.
  • לרכב מסחרי או לרכב עבודה שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק״ג. הוא מוגבל ל-50 קמ"ש.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה