בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי נהג מונית להעלות למונית נוסע נוסף בנסיעה שהוזמנה על ידי אחר?

בתנאי שהנוסע שהזמין את הנסיעה נתן את הסכמתו.