מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג מונית להעלות למונית נוסע נוסף בנסיעה שהוזמנה על ידי אחר?

  • רק בלילה על פי הגדרת תעריף 2.
  • כן, אבל ללא תשלום.
  • כן, אבל רק בהסכמת הנוסע שהזמין את הנסיעה וללא תשלום נוסף עד היעד שנקבע.
  • כן, בתנאי שהנוסע הנוסף ישלם את מחצית שכר הנסיעה.

הסבר: בתנאי שהנוסע שהזמין את הנסיעה נתן את הסכמתו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה