מאגר שאלות תאוריה

על פי חוק, לוחית זיהוי שלישית חובה ברכב מסוג:

  • משא רכין.
  • בכל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 7,500 ק"ג.
  • בכל רכב מסחרי ובטרקטור משא.
  • בכל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה