בחירת רישיון
התחברות

על פי חוק, לוחית זיהוי שלישית חובה ברכב מסוג:

לפי דרישת רשות הרישוי.