בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?

חניה זויתית תתבצע רק במקום מסומן.