בחירת רישיון
התחברות

היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?

לפני קו העצירה. ולא לפני קו הצומת שבו יש שדה ראיה

practiceimage