בחירת רישיון
התחברות

בלימת פתע מותרת כאשר:

בלימת פתע היא בלימת חרום ונשתמש בה רק כדי למנוע סכנה שאי אפשר למנוע בדרך אחרת.