בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

תמרור המורה על זכות קדימה.

practiceimage