בחירת רישיון
התחברות

"אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?

נכון. אלכוהול משפיע על מהירות התגובה של הנהג.