מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • אסורה כניסת רכב פרטי.
  • אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
  • אסורה חניית כל רכב.
  • אסורה כניסת כל רכב, פרט לרכב נוסעים פרטי.

הסבר: הכניסה אסורה לרכב שמופיעה בציור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה