בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

יאפשר לרכב העוקף לסיים את העקיפה בביטחה.