בחירת רישיון
התחברות

מהו מספר ימי המנוחה בשנה המגיעים לנוהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג?

לפי הוראת רשות הרישוי.